ข่าวและประกาศ


กระทู้ถามตอบครั้งสุดท้าย
วิธีใช้สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เท่านั้น สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Fri, 14Jan 2011, 10:31 PM
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 1 สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Wed, 27May 2009, 10:33 PM
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 2 สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Wed, 27May 2009, 10:24 PM
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 4 สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Wed, 27May 2009, 12:26 AM
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 3 สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Wed, 27May 2009, 12:10 AM
ประกาศ สร้างบทเรียน online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]
Mon, 25May 2009, 09:45 PM