สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:57PM
  Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า
LMS (Learning Management S ystem) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต Moodle สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งองค์กรระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ โปรแกรมชุดนี้เป็น Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได้ฟรีจาก http://moodle.org ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas สถาบันการศึกษาใดต้องการนำไปใช้ จัดระบบการเรียนการสอน จะต้องอาศัยผู้ดูแลระบบ( Admin) ที่ความสามารถในการติดตั้ง โดยที่ต้องมี Web Server ที่บริการภาษา php และ mysql

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:56PM
  Moodle คืออะ ไร ?

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 09:39PM
 
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.­ 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ­ตอร์

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 09:38PM
 
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.­ 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ­ตอร์

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 09:37PM
 
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.­ 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ­ตอร์

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)