สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin]

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Friday, 14 January 2011, 10:31PM
 

วิธีใช้สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เท่านั้น
 1. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ Click
 2. กรอกชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5322010023
 3. กรอกรหัสผ่าน  คือ ตัวอักษร p นำหน้า และตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หลักที่ 9-13 เช่น p22042

   เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อย 

   หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ทางอีเมล์ mrsamrit@gmail.com

   ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2554


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Monday, 25 May 2009, 09:45PM
 

เรียน คณะครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
       ด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทำเว็บไซต์ สร้างบทเรียน Online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะครูท่านใด มีความประสงค์สร้างบทเรียน Online สามารถสมัครสมาชิกได้โดยส่งข้อมูลดังนี้
  ชื่อ สกุล   
  Username
  Password
  E-mail 
  
 ได้ทางอีเมล์ samrit@sic.ac.th

 ลิงค์เว็บไซต์ hotmail.com  , yahoo.comgmail.com

หมายเหตุ
ส่วนรายวิชา สามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Monday, 25 May 2009, 12:07AM
 

 E-learning คืออะไร ?


โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 11:56PM
  Moodle คืออะ ไร ?

โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ [Admin] - Sunday, 24 May 2009, 09:39PM
 
การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.­ 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ­ตอร์

หน้า:  1  2  (ต่อไป)