ออปแอมป์ ครูผู้สอน อ.สุชาติ สำเภาทอง
(oofamp)

ครู: สุชาติ สำเภาทอง


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน