ไมโครโพรเซสเซอร์(2104-2215) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่น
(ไมโครโพรเซสเซอร)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของไอซี หน่วยความจำชนิด RAM และ ROM สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมต่อวงจรของซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้กลุ่มคำสั่งต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรมแอสเซมบลีเบื้องต้น