การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า
(การโปรแกรม)

ครู: รณชิต สุวรรณปักษ์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

                           ศึกษาหลักการทำงานและโครงสร้างส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์การเขียนโปรแกรมคำสั่งการป้อนข้อมูลวงจรใช้งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  วงจรไฟ้าแสงสว่างระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม
                   ปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมคำสั่งป้อนข้อมูลต่อวงจรใช้งานแก้ไขและปรับปรุง        โปรแกรมงานควบคุมประเภทต่างๆ