กลศาสตร์โครงสร้าง 2
(กลศาสตร์โครงสร้)

ครู: สุนทร แก้วคำ
ศึกษาเกี่ยวกับหลังการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น แรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของแรง การหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุ่น การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน