3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 2
(เครื่องกล2)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: อภิชาติ เกษม


        ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่างๆ การควบคุมแรงดัน ไฟฟ้า การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซิงโครนัสมอเตอร์ วงจรสมมูลย์ และเฟสเซอร์ไดอะแกรม หลักการของอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส คุณสมบัติของอินดักชั่นมอเตอร์แบบต่าง ๆ วงจรสมมูลย์และเซอร์เคิลไดอะแกรม วิธีการเริ่มเดินและการควบคุมความเร็ว หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของอินดักชั่นมอเตอร์เฟสเดียวแบบต่าง ๆ