งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
(คอมธุรกิจ)


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน