2104-2007 เครืองทำความเย็น
(เครื่องเย็น )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: นายสมนึก ตึกขาว


               ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ  การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ