งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(ไฟฟ้าเบื้องต้น)

ครู: สุระสิทธิ์ แสงคร้ามศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า