วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(ไฟฟ้าDC )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ศิริพงษ์ ทองพูล


        ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเคลตา-สตาร์
คีเทอร์มิแนนซ์เซลไฟฟ้า กฎของเคอร์ซอฟฟ์ วงจรบริดจ์ แมชเคอร์เรนต์