พื้นฐานงานปูน
(BD001)

ครู: สุนทร แก้วคำ
     ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้ายวัสดุชนิดต่างๆ การใช้ บำรุง รักษาเครื่องมือ-อุกรณ์และความปลอดภัย การปฏิบัติงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรูปแบบต่างๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรียบ