ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
20105-2007 วงจรดิจิตอลinfo
วิชาปรับพื้น ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นายพนมไพร ช่วงจั่น)info
ความรู้รอบตัวinfo
โทรคมนาคมเบื้องต้น(2104-2225) ครูผู้สอน นายพนมไพร ช่วงจั่นinfo
ระบบเสียง (3105-2005) ผู้สอน: ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
พัลส์เทคนิค (3105-2002) ผู้สอน:ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
วิทยุสื่อสาร ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
ออปแอมป์ ครูผู้สอน อ.สุชาติ สำเภาทองinfo
ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.สุชาติ สำเภาทองinfo
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อ. สุชาติ สำเภาทองinfo
ไมโครโพรเซสเซอร์(2104-2215) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่นinfo
วิทยุสื่อสาร(2104-2218) ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
โทรศัพท์ ( 2104-2217) ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (3105-2101) ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
ระบบโทรทัศน์ cctv matv catv (3105-2202) ครูผู้สอน:ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3100-0003) ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ( 3105-0003 )ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์info
AC CIRCUITSinfo
วงจรพัลส์และดิจิตอล(ฝึกงาน) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่นinfo
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (ระยะสั้น) ครูผู้สอน ครูพนมไพร ช่วงจั่นinfo