ประเภทของรายวิชา:


การวัดละเอียด
ครู: อุเทน เฉลยโฉม

การวัดเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาทางฟิสิกส์  หน่วยที่ใช้ในการวัดต้องเหมาะสม ปัจจุบันมีระบบระหว่างชาติ หรือเรียกย่อๆ ว่า (SI unit) ใช้ ดังนั้นเครื่องมือในการวัดถ้ามีหน่วยหลายระบบ เราจะเลือกศึกษาเฉพาะระบบ SI เท่านั้น ในการวัดสิ่งของต่างๆ โดยใช้เครื่องมือวัดเราต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับงานที่จะวัด เพื่อหลีกเลี่ยงความคาดเคลื่อนทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลองนั้น จึงควรศึกษาการใช้เครื่องมือวัดให้เข้าใจ

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ครู: สมศักดิ์ โพธิ์หล้า

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน