ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์
ครู: นายวิรัช สุดน้อย
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ครู: สุธน บุญช่วย

คำ อธิบายรายวิชา

                ศึกษาแหล่งกำเนิดกระบวนการผลิตชนิดคุณสมบัติของวัสดุการเลือกใช้และการเก็บ

รักษาเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่นสารหล่อเย็นนํ้ามันไฮดรอลิกสำหรับยานยนต์  พลังงานทดแทน

 

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ครู: ว่าที่ ร.ท.มนตรี ปทุมมาศ
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ความแข็งแรงของวัสดุ
ครู: ณรงค์ องศากิจบริบูรณ์
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเรื่องความเค้น ความเครียด ภาชนะอัดความดัน รอยเชื่อม แรงบิด แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นดัดในคาน ความเค้นเฉือนในคานและการประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล
งานส่งกำลังยานยนต์
ครู: วิษณุวัฒน์ แก้วระวัง
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบตรวจสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ

กลศาสตร์วิศวกรรม
อาจารย์: บรรหยัด ประหา

 คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาวิธีแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตยศาสตร์และเวคเตอร์ช่วยเกี่ยวกับระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตยศาสตร์ของไหลจุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์  โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทาน การแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
อาจารย์: บรรหยัด ประหา

  

มาตรฐานรายวิชา

                ให้มีความเข้าใจหลักความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย

 

คําอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด โครงสร้างและการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วน การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(4)
อาจารย์: บรรหยัด ประหา

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ    และติดตั้งระบบนิวแมติกส์  หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์    อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์  เช่น  ปั๊มลม   วาล์ว   อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ    การเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และแสดงการเคลื่อนที่   การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื่อง    อุปกรณ์ไฟฟ้า และโซลินอยด์วาล์ว    การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า  และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)  การบำรุงรักษา  และแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ    และติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์    อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์  เช่น  น้ำมันไฮดรอลิกส์   ชุดต้นกำลัง   วาล์ว   อุปกรณ์ทำงาน ฯลฯ    การเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และแสดงการเคลื่อนที่   การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกส์  การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า  และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)  การบำรุงรักษา  และแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์

คณิตศาสตร์ช่างยนต์
อาจารย์: บรรหยัด ประหา
วิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์เหมาะสมที่จะใช้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) ประเภทสาขาช่างอุตสาหกรรมในเนื้อหาประกอบด้วยการ เปลี่ยนหน่วยวัด คำนวณหาปริมาตร

คำนวณหาอัตราส่วนการอัด  คำนวณหาความเร็วแล่นลูกสูบ  คำนวณหาค่าความดันในกระบอกสูบ  คำนวณหากำลังในกระบอกสูบ  คำนวณหาแรงบิดและคำนวณหากำลังเพลา  คำนวณหาประสิทธิภาพเชิงกลและกำลังเสียดทานคำนวณหาความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของล้อรถยนต์ คำนวณหาอัตราหน่วง  ระยะทาง  และคำนวณหาระยะปลอดภัยในการเบรก

งานบริการยานยนต์
อาจารย์: บรรหยัด ประหา
 ศึกษาและปฏิบัติการตรวจซ่อม การบริการ การบำรุงรักษา การดัดแปลงแก้ไข การเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานยนต์ การถอดประกอบและตรวจซ่อมตามที่คู่มือกำหนด การตรวจสอบคุณภาพงานหลังให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ